19th Ave New York, NY 95822, USA

В.П. Безвинний. Рідкіснометалеве та золоте зруденіння і метасоматичні процеси Петроострівського рудного поля. Зб. наук. пр. УкрДГРІ. 2005, № 1. с. 82–84. (стаття – в наявності).

За результатами геологічних, геохімічних та металогенічних досліджень у західному обрамленні Корсунь-Но во миргородського плутону (насамперед на Петроострівському рудному полі) виявлено закономірність у розміщенні рідкіснометалевих та золоторудних об ‘остів, що зумовлена єдністю структурного контролю та належністю зруденіння до одного етапу рудоутворення з поступовою та закономірною еволюцією рудоносного флюїду.

Leave a comment