19th Ave New York, NY 95822, USA

Н.М. Лижаченко ,С. І. Курило , В.О. Сьомка , С.М. Бондаренко Рідкіснометалева мінералізація в апатит-кордієритових метасоматитах рудопрояву Мостове.

Наведені нові дані хімічного складу рудних мінералів апатит-кордієритових метасоматитів рудопрояву Мостове, що містять релікти базитових порід. Рудна мінералізація метасоматиту представлена сульфідами та сульфоарсенідами (піротином, арсенопіритом, льолінгітом, піритом, халькопіритом), ніобієвим рутилом, реліктами ільменіту, одиничними зернами ганіту, молібденіту, сфалериту. Наведена стисла характеристика вмісних порід та положення метасоматитів в товщі прояву.

http://geonews.com.ua/uploaded_files/geoforum_2019.pdf

Leave a comment