19th Ave New York, NY 95822, USA

Геологія

Родовище Мостове розташовано в межах Звенігородсько-Ганнівської зони розломів, яка обмежує Корсунь-Новомиргородський плутон із заходу. Рідкіснометалева мінералізація території пов’язана з тілами метасоматично змінених апліт-пегматоїдних гранітів та метасоматитів, виявлених картувальними і пошуковими роботами в обрамленні Корсунь-Новомиргородського плутону. Вміщуючими породами є гнейси та кристалосланці біотитові, кордієрит-силіманіт-біотитові, рідше піроксен-біотитові і амфібол-біотитові інгуло-інгулецької серії. В межах родовища Мостове розкрито 3 рудні зони, в яких умовно, шляхом ув’язки по простяганню і падінню інтервалів з рудним вмістом корисних компонентів, з урахуванням геологічної будови ділянки, виділено 5 рудних тіл. Три з п'яти рудних тіл відносяться до третьої рудної зони, яка в даний час є найбільш вивченою та перспективною. Збільшення ресурсного потенціалу цього проекту можливо за рахунок геолого-розвідувальних робіт у межах першої та другої рудних зон родовища Мостове.

Етапи геологорозвідувальних робот

Перспективність району на рідкіснометалеве зруденіння вперше було визначено при глибинному геологічному картуванні масштабу 1:200 000 в 1981-1986 р.р. При геологічному картуванні масштабу 1:50 000 в 1991 р. рудопрояв було розвідано бурінням глибоких геохімічних свердловин та структурно-розвідувальних свердловин. Виконано оцінку перспективних ресурсів рідкісних металів рудопрояву за категорією Р2 і рудного поля в цілому за категорією Р3. 1981-1986 р.р. При геологічному картуванні масштабу 1:50 000 в 1991 р. рудопрояв було розвідано бурінням глибоких геохімічних свердловин та структурно-розвідувальних свердловин. Виконано оцінку перспективних ресурсів рідкісних металів рудопрояву за категорією Р2 і рудного поля в цілому за категорією Р3. При пошуках рідкісних металів в межах Звенігородсько-Ганнівської структурно-металогенічної зони в 1993-2007 р.р. (Державне геологічне підприємство «Північгеологія») підраховані ресурси ніобій-танталових руд і супутніх компонентів за категоріями Р1 в межах рудної зони 3 і за категорією Р2 оцінені всі рудопрояви. У межах 3 рудної зони пробурено 43 глибоких геохімічних свердловини 3758 п.м та 8 структурно-розвідних свердловин 2331 п.м. Свердловини розміщені в 9 профілях. У рамках цих досліджень було проведено техніко-економічну оцінку щодо доцільності проведення подальших геологорозвідувальних робіт. У 2019 році ТОВ ТАУРУС ІНФІНІТИ виконало попередню геолого-економічну оцінку родовища Мостове. У результаті запаси категорії С2 та ресурси категорії Р1 затверджені Державним комітетом запасів України. При підготовці техніко-економічного звіту продемонстрована достатня привабливість проекту за нормативними показниками інвестиційних проектів.

Геологічна модель

СПОСІБ ВІДПРАЦЮВАННЯ (ПРОЕКТ)

Спосіб відпрацювання із закладкою виробленого простору передбачається як найбільш економічний і забезпечує мінімальне залучення землі до промислового видобутку, повне вилучення корисних копалин і найбільш екологічно чистий спосіб відпрацювання.
На сьогоднішній день отримано спеціальний дозвіл на видобування танталової руди з рудної зони № 3 родовища Мостове терміном на 15 років. Проведено оцінку впливу на навколишнє середовище, громадські слухання за участю представників громадськості з питання розробки родовища Мостове. Для здійснення проектування рудного комплексу і збагачувальної фабрики ведуться роботи по виділенню земельних ділянок, розташованих в лівій частині рудних тіл, в оптимальному місці для промислової зони.

ПОПЕРЕДНЄ МОДЕЛЮВАННЯ

Попередня тривимірна модель родовища Мостове була побудована з використанням методу каркасного моделювання в програмі Micromine. Каркас створювався на основі рудних інтервалів. Оконтурювання рудних тіл здійснювалося за прийнятим бортовим вмістом Ta2O5 0,004%. В моделюванні задіяно 17 свердловин, розташованих в 9 профілях.