19th Ave New York, NY 95822, USA

Надійність інвестицій

Унікальні властивості танталу та ніобію визначають стабільний і надійний попит зараз та в майбутньому. Сучасна промисловість дуже зацікавлена у використанні цих елементів.

Показники проекту

Економічна ефективність

У 2019 році ТОВ “ТАУРУС ІНФІНІТ” виконало попередню геолого-економічну оцінку родовища Мостове. У результаті запаси категорії C2 та ресурси категорії P1  затверджені Державним комітетом запасів України.

ЗАПАСИ І РЕСУРСИ ТАНТАЛОВИХ РУД, РОДОВИЩА МОСТОВЕ

КласКатегоріяЗапаси та ресурси руди, тис.тСередній вміст  Ta2O5, %Запаси та ресурси Ta2O5, т Середній вміст  Nb2O5, %Середній вміст Nb2O5, т
222C2350.80.0103036.10.0065924.4
333P14384.30.02153755.10.01101386.1
222+333C2+P14735.10.0208796.10.01076413.0
334P21556.50.02061200.9200.9104.2
222+333+334C2+P1P26291.60.02075997.00.01074517.2

При підготовці техніко-економічного звіту продемонстрована достатня привабливість проекту за нормативними показниками інвестиційних проектів.

УЗАГАЛЬНЕНІ ТЕХНІЧНО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

#Назва індикатораЗначення (річні чи загальні)
1Балансові запаси С2, тис т350.791
2Річна продуктивність по видобутку руди, тис т70
3Термін експлуатації, років7
4Капітальні інвестиції, $ млн5.89
5Ціна концентрату, $/т89.43
6Чистий грошовий потік, млн $3.61
7Індекс рентабельності1.07
8Термін окупності, років5

Перспективи нарощування ресурсної бази

На проекті Мостове знаходяться ще дві рудні зони, запаси яких було попередньо оцінено. У 2 км на північний захід і в 1,5 км на південний захід знаходяться рудопрояви Вись і Копанки, для яких оцінені перспективні ресурси Ta2O5 та Nb2O5 категорії Р2.
Всі ці рудопрояви можна розглядати як приріст ресурсної бази.

ПРИРІСТ РЕСУРСНОЇ БАЗИ

Об’єктиКатегорія

Ресурси

Ta2O5, т

Ресурси

Nb2O5, т

Рудна зона 1 рудопрояву МостовеP2107,7126,32
Рудна зона 2 рудопрояву МостовеP2147,2283,36
Рудопрояв ВисьP2871,51098,3
Рудопрояв КопанкиP2576,0661,1
  1702,42169,08

З огляду на це наша ресурсна база може збільшитися:

− по Ta2O5 з 992.1 до 2694,5 т;

− по Nb2O5 з 514.7 т до 2683,78 т.