Статтi

20 Чер: Н.М. Лижаченко ,С. І. Курило , В.О. Сьомка , С.М. Бондаренко Рідкіснометалева мінералізація в апатит-кордієритових метасоматитах рудопрояву Мостове.

Наведені нові дані хімічного складу рудних мінералів апатит-кордієритових метасоматитів рудопрояву Мостове, що містять релікти базитових порід. Рудна мінералізація метасоматиту представлена…

20 Тра: Іванов Б.М., Косюга В.М., Погукай В.І. Площадні й екзоконтактні рідкіснометалеві метасоматити Шполяно-Такшликського рудного району. Геохимия и рудообразование. 2011. Вып. 30. С. 10-17.

Рідкіснометалеві метасоматити Шполянсько-Ташлицького рудного району представлені площадними (грейзенізовані породи) та екзоконтактовими (перекристалізовані гнейси, апоамфіболітові біотитити й апогіпербазитові слюдити) типами. Залізо-магнієві…

20 Бер: Безвинний В.П. Просторовий і генетичний зв’язок золотого та рідкіснометального зруденіння у структурах західного обрамлення Корсунь – Новомиргородського плутону. Матеріали наук.-техн. наради “Геологія і генезіс рудних родовищ України: сучасний стан, нові підходи, проблеми та рішення”: (27 – 29 квітня 2004, м. Київ). Київ, 2004. с. 113 – 115.

20 Бер: Грінченко, С.М. Бондаренко, В.О.Сьомка, Іванов Б.Н., Л.І. Канунікова. Речовинний склад Ta – Nb мінералізації в пегматитах та апогранітних метасоматитах Шполяно – Ташлицького рудного району. Геохімія та рудоутворення. 2016. Вип. 36. с. 47–57.

Розглянуто речовинний склад Тa-Nb мінералізації у рідкіснометалевих родовищах і рудопроявах найбільш перспективного в металогенічному плані Шполяно-Ташлицького рудного району (центральна частина…

20 Лис: В.П. Безвинний. Рідкіснометалеве та золоте зруденіння і метасоматичні процеси Петроострівського рудного поля. Зб. наук. пр. УкрДГРІ. 2005, № 1. с. 82–84. (стаття – в наявності).

За результатами геологічних, геохімічних та металогенічних досліджень у західному обрамленні Корсунь-Но во миргородського плутону (насамперед на Петроострівському рудному полі) виявлено…